Gmina Złotoryja

Rekrutacje do oddziałów przedszkolnych oraz klas I

 
Informujemy, że ukazało się zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotoryja na rok szkolny 2021/2022 - Zobacz zarządzenie