Gmina Złotoryja

Nabór na rachmistrzów spisowych

 
Gminny Komisarz Spisowy w Złotoryi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.