Gmina Złotoryja

Incydent w Zakładzie Pirolizy w Wilkowie

 
W związku z informacją pozyskaną w dniu 18 lutego 20221 r. w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez Zakład Pirolizy w Wilkowie informuję, że Gmina podjęła czynności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W dniu 19 lutego do Urzędu wpłynęło wyjaśnienie Zakładu Piorolizy, w którym wyjaśniono przyczyny sytuacji która miała miejsce na terenie zakładu, a co wzbudziło zaniepokojenie mieszkańców: Niżej prezentujemy wyjaśnienie otrzymane przez Urząd Gminy - zobacz wyjasnienie