Gmina Złotoryja

Obwieszczenie - oczyszczalnia ścieków Jerzmanice-Zdrój

 
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Gminy Złotoryja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach -Zdrój na działkach oznaczonych nr 223, 221, 225, 214 i 228 , gmina Złotoryja” - Zobacz obwieszczenie oraz Raport oddziaływania na środowisko.