Gmina Złotoryja

Posprzątajmy nasz świat

 
plakat posprzatajZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Złotoryja do udziału w wydarzeniu "Posprzątajmy Nasz Świat". Wystarczy zebrać grupę osób i 20 marca (sobota) wspólnie uprzątnąć zalegające po zimie, "bezpańskie śmieci". Jeśli będziecie Państwo zainteresowani udziałem skontaktujcie się z nami (za pośrednictwem fb: www.facebook.com/CKiBGminyZlotoryja ). Dostarczymy worki i rękawiczki.
Akcja związana jest z przypadającym na 21 marca pierwszym dniem wiosny. Ma na celu zlokalizowanie i uprzątnięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Do akcji zaproszeni zostaną sołtysi, radni oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw, którzy w określonych godzinach, wspólnie zadbają o czystość ich wsi.
Cel akcji:
Propagowanie dbania o środowisko naturalne oraz swoje najbliższe otoczenie; wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa; propagowanie odpowiednich wzorców zachowań; promocja zdrowego stylu życia; promocja Gminy Złotoryja oraz jej mieszkańców jako gminy wspierającej dbanie o środowisko naturalne;

Zasady:
1. Śmieci zbieramy prowadząc ich selekcję,
2. Wyznaczamy konkretne miejsca, z których śmieci zostaną odebrane (w razie potrzeby więcej niż jedno). Wyznaczone miejsce powinno być łatwo dostępne, aby umożliwić odbiór nieczystości (jeśli to możliwe prosimy o wyznaczenie tego miejsca przy świetlicach wiejskich oraz jeśli nie są zajęte o korzystanie z dostępnych przy nich koszach i kontenerach na odpady). O wyznaczonym miejscu należy poinformować organizatora.
3. Sprzątamy miejsca ogólnodostępne, takie jak place zabaw, ciągi komunikacyjne, pobocza.
COVID-19:
Uczestników akcji zobowiązuje się do zastosowania się do obowiązujących zaleceń związanych z pandemią koronawirusa, w tym szczególnie do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowania odpowiedniej separacji względem innych uczestników akcji.
UWAGA!
Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników akcji. Jeżeli są to odpady niebezpieczne lub znajdują się w miejscu stwarzającym potencjalne niebezpieczeństwo należy je pozostawić (prosimy informacje o takich miejscach przekazać organizatorowi na zakończenie). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dzieci i młodzież.