Gmina Złotoryja

Kozów - zagospodarowanie terenu

 
Logo odnowa wsi 1Gmina Złotoryja złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów”. Projekt, jeśli znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, będzie współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
W ramach projektu planuje się budowę wiaty rekreacyjnej na podbudowie z kostki betonowej wraz z ławostołami, utworzenie placu zabaw z mini boiskiem oraz zagospodarowanie miejsc zielonych poprzez nasadzenie roślinności i utworzenie skweru z trawnikami i klombami.
Kozow teren sportowy
Miejsce przewidziane pod realizację zadania