Gmina Złotoryja

Usuwanie azbestu - kontynuacja programu

 
Gmina Złotoryja informuje, że planuje w roku bieżącym kontynuowanie „Programu Usuwania Azbestu” na ternie Gminy Złotoryja.
Warunkiem przystąpienia do tego zadania jest ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który umożliwi pozyskanie przez gminę środków na ten cel.
W związku z tym, wszystkie osoby zainteresowane, które w roku bieżącym planują demontaż azbestu z nieruchomości o wypełnienie i dostarczenie do tut. Urzędu Informacji o wyrobach zawierających azbest na danej nieruchomośc (odpowiedni druk znajduje się poniżej)i.
Wypełnione informacje usprawnią zgromadzenie dokumentów ,które będą niezbędne do złożenia wniosku o dotację.
Uwaga! W przypadku nieotrzymania środków w roku 2021 zadanie nie będzie realizowane.
Kontakt 76 8788 702
Druk do pobrania