Gmina Złotoryja

Informacja dla rolników

 
Informujemy, że Gmina Złotoryja zamierza ubiegać się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
W związku z tym gmina zobowiązana jest przygotować Inwentaryzację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Złotoryja- wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Inwentaryzacja zostanie sporządzona na podstawie oświadczeń rolników i tylko rolnicy, którzy złożą oświadczenie, będą uprawnienia do nieodpłatnego zdania ww. odpadów.
Prosimy zainteresowanych rolników , którzy mają na terenie swoich gospodarstw zmagazynowane w/w odpady o wypełnienie poniższego oświadczenia i dostarczenie do gminy Złotoryja do dnia 10 sierpnia 2021 r.
Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie- wyżej wymienione odpady zostaną odebrane nieodpłatnie pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez ich właścicieli we wskazane miejsce.
PROSIMY O MOŻLIWIE DOKŁADNE OSZACOWANIE MASY POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW.
Oświadczenie rolnika – folie rolnicze