Gmina Złotoryja

Niesiemy Pomoc Rodzinie

 
Plakat niesiemy pomoc rodzinieFundacja ”ANIMUS” wraz z Partnerem projektu KGHM Polska Miedź S.A. zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty pomocy stworzonej z myślą o rodzinie.
Realizowany od czerwca do września 2021r. projekt oferuje dwa rodzaje form pomocy - warsztaty grupowe i indywidualne poradnictwo. Będą one prowadzone przez współpracujące z Fundacją ”ANIMUS” specjalistki w dziedzinie pomocy rodzinie.
1. W ramach działań grupowych zostaną przeprowadzone cykliczne spotkania adresowane do rodziców, par, młodzieży. Podczas każdego z warsztatów, będzie rozpatrywany inny temat dotyczący danej grupy. Warsztaty prowadzone są w biurze Fundacji ANIMUS, Złotoryja ul. Basztowa 12, II p.:
- „Warsztaty umiejętności wychowawczych”- cykl spotkań dla rodziców,
- „Para (nie) idealna” – spotkania psychoedukacyjne dla par i małżeństw,
- „Konsultacje rodzicielskie”- spotkania tematyczne dla rodziców,
- „Oblicza dorosłości”- warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży.
2. Spotkania indywidualne odbywają się w naszym gabinecie terapeutycznym, Złotoryja ul. Basztowa 12 II p. W ofercie bezpłatnych działań znajdują się:
- „Porady terapeuty rodzin” – to indywidualne spotkania, polegające na określeniu konkretnych problemów funkcjonowania rodziny lub indywidualnej jednostki i pracowanie nad ich rozwiązaniem.
Adresowane są do osób dorosłych (rodzice, małżonkowie, partnerzy) dotkniętych kryzysem w rodzinie, relacji, itp. związanym z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach życia, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w innej formie terapii np. rodzinnej, małżeńskiej, terapii par oraz sytuacjach nieprzewidzianych w przypadku:
- obniżonego nastroju dziecka, rodzica, partnera itp.,
- konfliktów i nieprawidłowej komunikacji,
- śmierci w rodzinie,
- występowanie przemocy.
- „Terapia par i małżeństw” – działania terapeutyczne poprzedzone są diagnozą i koncentrują się na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach i relacjach - także intymnych. Terapeuta współpracuje z parą na wspólnych spotkaniach, które czasem są uzupełniane spotkaniami indywidualnymi. Para wraz z terapeutą określa cele spotkań.
Adresowana dla osób pozostających ze sobą w relacji lub związku.
- „Pomoc psychologiczna dla rodzin” – spotkania indywidualne z psychologiem. Celem współpracy z psychologiem jest znalezienie optymalnych rozwiązań dla problemów i konfliktów, jakie zaistniały w rodzinie oraz wspomaganie w odbudowaniu więzi między jej członkami.
Adresowana jest dla rodzin lub poszczególnych ich członków, którzy doświadczają trudności i kryzysów w obszarze tej ważnej relacji.
- „Telefoniczny Punkt Interwencyjny dla rodziców, dzieci, młodzieży” – będzie pełnił rolę pogotowia ratunkowego, gdzie w sposób doraźny i natychmiastowy jest udzielana pomoc i wsparcie rodzicom, dzieciom, młodzieży.
Adresowany jest dla rodziców dotkniętych kryzysem w rodzinie związanym z problemami na różnych etapach wychowywania dzieci oraz w sytuacjach nie przewidzianych np. gdy jest podejrzenie przyjmowania przez dziecko środków psychoaktywnych, odurzających, gdy występują konflikty czy problemy: z zaburzonym odżywianiem, obniżonym nastrojem dziecka lub rodzica, śmiercią w rodzinie czy przemocy.
Punkt jest dostępny również dla dzieci i młodzieży.
Chodzi przede wszystkim o odnalezienie i zrozumienie autentycznego źródła kryzysu oraz wspólne zaprojektowanie sposobów na jego przezwyciężenie. W relacjach rodzinnych zawsze bardzo ważne jest omówienie kwestii pojawiających się emocji, motywacji, indywidualnych możliwości, układu sił w rodzinie i roli czynników podtrzymujących zaistniałe trudności. Wszelkie działania oferowane w ramach projektu „Niesiemy pomoc Rodzinie”, mają na celu wspomaganie rodzin w obszarze doświadczanych problemów przy założeniu, że rodzina przypomina strukturę naczyń połączonych – wszyscy jej członkowie nieustannie i dynamicznie wpływają na siebie nawzajem w obszarze emocji i zachowań - mówi Łucja Marchaj-Miller Prezes Zarządu Fundacji ”ANIMUS”.
Zapisy pod nr tel. 692 806 867.
Jeżeli podobają się Tobie nasze działania – przekaż Darowiznę w wys. 30 zł, 50 zł lub 100 zł.
Nr konta: Bank PKO BP SA 87 1020 3017 0000 2102 0211 9964.
Dziękujemy