Gmina Złotoryja

Praca sezonowa z EURES

 
W czerwcu br. Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝘀 – 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗰𝗮ł𝘆 𝗿𝗼𝗸, która potrwa do końca października br.
Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE wiedzy na temat przysługujących im praw pracowniczych podczas pracy za granicą w UE/EFTA.
Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.
Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=486