Gmina Złotoryja

Sesja w lipcu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 lipca 2021r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) sprzedaży lokalu mieszkalnego - druk nr 1
   ►2) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 2
   ►3) zmian w budżecie gminy - druk nr 3
   ►4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - druk nr 4
   ►5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złotoryja na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 5
   ►6) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego – druk nr 6
4.  Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański