Gmina Złotoryja

Zmiany w GZZOP

 
W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu Pani Elwiry Goguli, komisja konkursowa powołana uchwałą Rady Gminy Złotoryja ogłosiła konkurs na stanowisko Kierownika GZZOP. Spośród złożonych ofert, po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami komisja konkursowa dokonała wyboru Kierownika w osobie Pana Mateusza Olkowskiego. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pana Kierownika oraz Jego plany rozwoju usług zdrowotnych w naszej gminie.
Pan Mateusz Olkowski przedstawia się Państwu w następujący sposób:
„Mam 35 lat, jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Rachunkowość Spółek. Posiadam 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, pełniąc funkcje kierownika przychodni SPZOZ oraz współuczestnicząc z sukcesami w prowadzeniu dużej, rodzinnej placówki leczniczej, zlokalizowanej w okolicach Legnicy.
Z dniem 1 września 2021 roku objąłem funkcję Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi inicjując jednocześnie nowy rozdział funkcjonowania placówki oparty na wypracowanym przeze mnie założeniu że ,,najważniejszy jest pacjent’’.
Obejmując to stanowisko, ściśle związane z moim doświadczeniem, od samego początku priorytetem dla mnie stała się dostępność lekarzy w naszych przychodniach, aby wszyscy pacjenci zostali objęci fachowa opieką lekarską . Podjęte przeze mnie działania już doprowadziły do powiększenia kadry medycznej, czego efekt już zauważymy 1 października, gdyż od tego dnia do dyspozycji naszych pacjentów będzie dodatkowy, nowy lekarz z 15-letnim doświadczeniem w pracy na oddziale pediatrycznym.
Moje plany na przyszłość, są ściśle związane z poszerzeniem diagnostyki, aby pobieranie krwi odbywało się częściej niż dwa razy w tygodniu tak aby stan pacjenta można było diagnozować jak najszybciej co z kolei pozwoli lekarzom na szybsze działania lecznicze.
Chciałbym również w miarę możliwości, ale jak najszybciej, rozszerzyć ofertę naszych przychodni w Wilkowie, Gierałtowcu, Rokitnicy i zaproponować naszym pacjentom usługi kardiologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne oraz urologiczne.
Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość pandemiczną, będziemy szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo pacjenta, jednocześnie skupiając się na leczeniu w w oparciu o najwyższe standardy medyczne z zachowaniem przyjaznej atmosfery dla pacjenta, wprowadzając równocześnie szeroką ofertę programów profilaktyki zdrowotnej proponowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia”.
 
Covid 15122021