Gmina Złotoryja

Kozów się zmienia

 

Logo odnowa wsi 1
Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
Ruszyły prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów. W dniu 15.10 br. postawiono wiatę rekreacyjną na podbudowie z kostki betonowej wraz z ławostołami. Przygotowano miejsce pod montaż urządzeń zabawowych oraz zamontowano ogrodzenie. W realizację projektu zaangażowali się również mieszkańcy Kozowa, którzy posadzili zakupione w ramach projektu drzewka i krzewy tworząc przy tym kameralny zielony skwer.


Kozow altana 


Kozow altana 1