Gmina Złotoryja

Ogłoszenie - nabór na członka komisji konkursowej

 
Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - Zobacz ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy kandydata