Gmina Złotoryja

Konsultacje społeczne PAAJ

 
Przystępujemy do konsultacji społecznych projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Zapraszamy do udziału w konsultacjach w dniach od 11.04.2023 do 01.05.2023 - Zobacz całość
Plan adaptacji aglomeracji jeleniogórskiej - Zobacz PAAJ
Prognoza oddziaływania na środowisko PAAJ - Zobacz prognozę
Załączniki - Pobierz załączniki