Gmina Złotoryja

Woda dalej niezdatna do spożycia !!!

 
Przed kilkudziesięcioma minutami ukazał się oficjalny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie wody niezdatnej do spożycia w kilku miejscowościach naszej gminy. Poniżej jego treść.
Informujemy, że w dniu 15.06.2023 r. (czwartek) pobrano do badań próbki wody z wodociągu sieciowego w Wilkowie. Ponowne badania wody wykazały obecność baterii E. coli.
W związku z powyższym nadal obowiązują zalecenia ujęte w Komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2023 r. tj. woda z wodociągu sieciowego w Wilkowie NIE JEST zdatna do spożycia.
Obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, kąpieli i mycia zębów. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwanie toalet oraz prac porządkowych (np. mycia podłóg). W dniu 16.06.2023 r. (piątek) pobrano kolejne próbki do badań. Oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych. Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Wilkowie zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu badań.