Gmina Złotoryja

Informacja

 
Informujemy, że wyniki badań jakości wody z ujęcia w Wilkowie będą podane do wiadomości jutro.