Gmina Złotoryja

Pożar - informacje dla mieszkańców

 
Urząd Gminy Złotoryja informuję, że w związku z wybuchem pożaru w miejscu składowania opon przy zakładzie pirolizy w Wilkowie uprawnione służby straży pożarnej dokonały pomiaru jakości powietrza w miejscowościach Leszczyna i Prusice, które ze wzgledu na kierunek wiatru mogły być narażone na potencjalne skutki złego stanu powietrza.
Nie stwierdzono pogorszenia stanu powietrza w związku z pożarem.
Jeśli nie zmieni się kierunek wiatru Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
O zmianach będziemy informować.
Jan Tymczyszyn - Wójt Gminy