Gmina Złotoryja

Oferta realizacji zadania publicznego

 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Złotoryja". Podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie: KS Wilkowianka Wilków. Termin składania uwag do oferty: 31.07.2023r. - Zobacz ogłoszenie