Przypominamy, że począwszy od najbliższych wyborów do SEJMU Rzeczypospolitej i do SENATU Rzeczypospolitej oraz Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonych nadzień 15 października 2023r.
Mieszkańcy ERNESTYNOWA głosują w nowoutworzonym lokalu wyborczym zlokalizowanym w świetlicy w Ernestynowie.

Wójt Gminy Jan Tymczyszyn