Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Punkt nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest  przez adwokatów i radców prawnych, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek   730-1130
wtorek             1130- 1530
środa               730-1130
czwartek         1130- 1530
piątek             730-1130

Punkt nr 2    -  prowadzony jest przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu - organizację pozarządową, która wyłoniona  została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku. W imieniu Stowarzyszenia zadanie realizowane jest przez radcę prawnego, adwokata, doradcę obywatelskiego i mediatora, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek   1130- 1530 – poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja,
wtorek             730-1130– nieodpłatna pomoc prawna,
środa               1130- 1530 – nieodpłatna pomoc prawna,
czwartek         730-1130 – nieodpłatna pomoc prawna,
piątek              1130- 1530 – nieodpłatna pomoc prawna, w tym mediacja.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem: http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/p,86,informacje-na-temat-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-poradnictwa-obywatelskiego