Gmina Złotoryja

Oferta realizacji zadania publicznego

 
Urposzczona oberta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Nazwa zadania: "Zima na sportowo". Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania: MUKS "Gwarek Wilków". Termin składania uwag do oferty: 11.01.2024r. - Zobacz ofertę