Gmina Złotoryja

Informacja Wójta Gminy

 
Wójt Gminy Złotoryja, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. ,poz. 885 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2016 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1340 z późn. zm.) - zobacz wykaz
Poniżej prezentujemy także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. - Zobacz wykaz
 
Covid 15122021