alt

alt


Przedstawiamy Państwu zdjęcia z realizacji zadania pn: 

ADAPTACJA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU KOTŁOWNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ERNESTYNOWIE, DZ. 256/7 , OBR. GIERAŁTOWIEC .

Poprzez adaptacje starej kotłowni udało się Gminie Złotoryja , pozyskać kolejną świetlicę wiejską. Do dyspozycji mieszkańców został oddany obiekt wyposażony w zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie główne o powierzchni 70 m2. W realizacji całości zadania pomocne były fundusze uzyskane z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" W drugiej części budynku remontowane są pomieszczenia klubu piłkarskiego. Zaplanowane są osobne szatnie dla gości i gospodarzy oraz sędziów .Do dyspozycji piłkarzy są również sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe.

Przed realizacją:


W trakcie realizacji:


Po wykonaniu :


 

 

Umieszczono:10.01.2008r.


Ogłoszenie

Gmina Złotoryja z siedzibą w Złotoryi, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja informuje, że w trakcie realizacji jest zadanie pn. "Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Prusicach na dz. Nr 320".


Realizowana inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

W dniu 31 sierpnia 2006r. dokonano końcowego odbioru budynku świetlicy i przekazano go do uzytkowania. Mieszkańcy wsi mogą cieszyć się znakomicie wyposażonym obiektem, w którym będą mieli możliwość organizacji różnych spotkań okolicznościowych.

 

Umieszczono:29.05.2006r.