alt

OGŁOSZENIE
Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że w trakcie realizacji jest projekt

pt. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Leszczyna".

Planowany termin zakończenia inwestycji - 14.07.2007 r.

"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)".

 


OGŁOSZENIE
Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że została zakończona

budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna.

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).


alt

OGŁOSZENIE

Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że przygotowywane jest opracowanie
pt. "Gmina Złotoryja - dawniej i dziś.
Zarys historii miejscowości, dziedzictwo kulturowe
oraz dorobek współczesności".

"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa".