Projekty realizowane przez Gminę Złotoryja:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów -
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach - zadanie realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Prusicach - zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Zabezpieczenie przed degradacją i poprawa stanu zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Gierałtowcu - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego PROW na lata 2014-2020.

Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Gierałtowiec - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec”.