Obec Złotoryja vznikla 1. ledna 1973 spojením tří vesnic: Złotoryja, Gierałtowiec, Rokitnica a osady Wilków. Takto existovala do 31. prosince 1987. Ke 2. lednu 1988 došlo na základě usnesení Vojvodského národního výboru v Legnici ke spojení města a vesnice Złotoryja v jeden městsko-vesnický celek. Tento stav vydržel do 31. prosince 1991. V roce 1992 umožnila změna legislativy odpojení vesnice od města. Samostatnou činnost zahájila obec Złotoryja opět k 1. dubnu 1992. Od této doby existují dva správní celky se stejným názvem, městská obec a vesnická obec. 

Názvy osad, které dnes leží na území obce, se objevují v listinách již na začátku 13. století.

Dějiny našeho území jsou spjaty s postavou svaté Hedviky. Archeologické nálezy poukazují na to, že slovanská sídla zde vznikala již v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Na hradě Piastovců v Rokitnici povýšil roku 1211 kníže Jindřich Bradatý osadu Złotoryja na město. Z toho důvodu má Złotoryja ve znaku postavy knížecího páru.

Obec má zemědělsko-průmyslový charakter. Severní část obce nabízí dobré podmínky k rozvoji zemědělství. V Ernestynowě, 500 metrů od sjezdu z dálnice A4, u vojvodské silnice č. 364, je pak připravená místní průmyslová zóna o rozloze cca 16 ha. Pozemky jsou státní a jsou spravovány Agenturou zemědělského pozemkového fondu. Území je zapsáno do aktuálního územního plánu. Poloha města je velmi dobrá vzhledem k malé vzdálenosti od významných dopravních tahů (silnice, železnice) a také napojení na inženýrské sítě – plynovod, vodovod, kanalizace a energetická síť.

Jižní část je více průmyslová. Nachází se zde 2 čedičové lomy a průmyslová oblast v areálu bývalého měděného dolu "Lena-2" ve Wilkowě. Sídlí zde několik podniků. Jižní část obce nabízí i podmínky k provozování turistiky. Několik jižních částí obce leží na území CHKO "Chełmy" a jejího ochranného pásma.

Patří k nim vesnice Leszczyna – bývalé středisko těžby mědi. Největší zajímavostí tohoto místa je zrekonstruovaná dvojitá vápenná pec z 19. století, která se nachází na území Skanzenu Hornicko-hutnického městečka zřízeného v roce 2012. Další významnou zajímavostí je naučná přírodovědná a kulturní stezka "Synklina Leszczyny" (Synklinála Leszczyny). Při procházce touto stezkou se seznámíte se vzácnými druhy rostlin a informacemi o hornictví a těžbě mědi, kterým se zde kdysi velmi dobře dařilo. www.dymarkikaczawskie.pl