Fundusze Zewnętrzne : 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działania:

W ramach tego działania realizowano i realizuje sie następujące projekty:
- Wykorzystaj swoją szansę (styczeń - grudzień 2009r.)
- Wykorzystaj swoją szansę (styczeń - grudzień 2010r.)
- Dobry start przedszkolaka w gminie Złotoryja (wrzesień 2009 - czerwiec 2010r.)
- Moje przedszkole - mój świat (wrzesień 2010 - czerwiec 2012)
- Każdy ma szanse na edukację (wrzesień 2011r. - grudzień 2012)