Spis treściSZLAKI TURYSTYCZE WIODĄCE PRZEZ TEREN GMINY ZŁOTORYJA:

1. Szlak Polskiej Miedzi (znaki niebieskie)

Złotoryja – Rokitnica – Przymówka – Krotoszyce – Wilczyce – Legnica

Dłogość szlaku 26 km. Prowadzi on doliną Kaczawy, od Rzymówki widoki na dolinę Kaczawy i Równinę Jawora.

2. Szlak Brzeżny (znaki czerwone)

Złotoryja – Leszczyna – Stanisławów – Myślibórz – Grobla – Świny – Bolków

Długość szlaku 40 km. Wiedzie on krawędzią Sudetów związaną z uskokiem brzeżnym sudeckim, liczne wzgórza zbudowane z wulkanicznych bazaltów. Szlak biegnie brzeżnymi partiami Pogórza Złotoryjskiego, przecina Rów Świerzawy oraz Pogórze Wojcieszowskie. Po drodze skały z różnych okresów geologicznych. Liczne atrakcje turystyczne, m.in. bliźniacze piece hutnicze w Leszczynie i pod Rosochą, kalwaria na Górznu, zarysy grodzisk, zamki, ruiny (Lipa, Świny, Bolków).

3. Szlak Spacerowy (znaki zielone)

Złotoryja – dolina Kaczawy – Jerzmanic-Zdrój – dolina Drążnicy (jaskinie pseudokrasowe) – Wilcza Góra – Wilków – Leszczyna – Prusice – Rokitnica.

Długość szlaku 19 km. Jest to szlak spacerowy po najbliższych okolicach Złotoryi. Biegnie malowniczą dolina Kaczawy, u stóp pseudokrasowych jaskiń-pieczar: Wilczej Jamy, Niedźwiedziej Jamy i Skalnego Wodospadu, dalej u podnóża rezerwatu geologicznego „Wilcza Góra”. Po drodze piece hutnicze, tereny dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi i złota. Słabo zachowane ślady zamku piastowskiego w Rokitnicy2

4. Ścieżka Św. Jadwigi – ścieżka o charakterze dydaktycznym, kontemplacyjnym i turystycznym. Pomysłodawcą i organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przy pomocy władz samorządowych i społeczności lokalnej. Trasa ma 6 km i wiedzie ze Złotoryi - spod kościoła św. Jadwigi – gdzie ustawiono pierwszy kamień medytacyjny. W sumie, wzorując się na „drodze Św. Jadwigi” w Oerlinghausen (Niemcy), postawiono na trasie 7 kamieni, na każdym z nich umieszczono w trzech językach, jakimi posługiwała się Jadwiga: polskim, niemieckim i łacińskim, hasła – cnoty teologiczne, którym hołdowała. Specyficzny jest kamień siódmy, na wzgórzu zamkowym w Rokitnicy, gdyż powstał z połączenia kamieni z Andechs – miejsca urodzenia św. Jadwigi, kamieni z Trzebnicy, gdzie zmarła i została pochowana oraz kamieni z ruin zamku w Rokitnicy.

I kamień – skwer przy kościele św. Jadwigi w Złotoryi – WIARA – GLAUBE – FIDES

II kamień – skwer naprzeciw cmentarza w Złotoryi – NADZIEJA – HOFFNUNG – SPES

III kamień – skwer przy alejce do strzelnicy w Złotoryi – MIŁOŚĆ – LIEBE – AMOR

IV kamień – krzyż drewniany na Kopaczu – UMIAR – MASS – MODERATIO

V kamień – polna droga między Kopaczem a Rokitnicą – ROZTROPNOŚĆ – KLUGHEIT – PRUDENTIA

VI kamień – wjazd do Rokitnicy – SPRAWIEDLIWOŚĆ – GERECHTIGKEIT – IUSTITIA
VII kamień – wzgórze zamkowe w Rokitnicy – ODWAGA – TAPFERKEIT – VIRTUS3

5. Szlak Źródlany – szlak wiedzie przez miejscowości, w których wedle ustnej tradycji znajdują się „źródełka św. Jadwigi” Jerzmanice-Zdrój – Rokitnica – Rzymówka. Trasa rajdu wynosi 15,5 km i jest oznakowany. Od 2006r. organizowane są tutaj rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży.

6. Ścieżka Żelazny Krzyż
     Widok
     Opis

7. Ścieżka Wzgórze Zamkowe w Rokitnicy
     Opis

 

1A. Michler „Gmina Złotoryja dawniej i dziś. Zarys historii miejscowości dziedzictwo kulturowe oraz dorobek współczesności”. Rok wydania 2006.

2 R. Gorzkowski, K. Maciejak „Złotoryja i okolice” Przewodnik. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Złotoryja 1992r.

3 „Ścieżka św. Jadwigi Złotoryja – Rokitnica Pad der hl. Hedwig Goldberg-Rochlitz” Przewodnik – informator. Towarzystwo miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Złotoryja 2001r.