Dobry start przedszkolaka w gminie Złotoryja

 

Punkt przedszkolny

W miesiącu sierpniu 2009r. Gmina Złotoryja podpisała umowę z Polskim Towarzystwem Dysleksji Oddział Nr 49 w Świdnicy w sprawie wspólnego realizowania projektu "Dobry start przedszkolaka w gminie Złotoryja" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten realizowany jest również w innych gminach, jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z obszarów wiejskich, na których nie ma przedszkoli, poprzez utworzenie ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej.

Kształceniem dzieci zajmuje się wysoko wykwalifikowana oraz odpowiednio przeszkolona kadra pedagogiczna. Nauczyciele pracują w oparciu o Metodę Dobrego Startu.

PTD zapewnia ośrodkom fachową opiekę specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów.

Przeprowadzenie projektu zapewni dzieciom z terenów wiejskich lepszy start w edukacje szkolną oraz przyczyni się do wczesnego wykrywania i profilaktyki późniejszych niepowodzeń szkolnych, w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii i innych.

W naszej gminie punkt przedszkolny powstał w miejscowości WILKÓW-OSIEDLE, uczęszczają do niego dzieci 3 i 4 letnie. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin zegarowych dziennie. Gmina udostępniła lokal na punkt przedszkolny, natomiast PTD zapewniło jego wyposażenie w niezbędne meble i urządzenia, pomoce i materiały dydaktyczne. Dzieci otrzymały zabawki i wyprawki szkolne, mają również zagwarantowany codziennie posiłek.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2009r. do 30 czerwca 2010r.

Więcej informacji na stronie: http://www.dobrystartprzedszkolaka.pl
Polecam również: http://www.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=70