Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkować przyjęto trzy  uchwały antysmogowe:

 1. Uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław.
 2. Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk.
 3. Uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Uchwały powyższe wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko eksploatacji  instalacji spalania paliw zaliczanych do sektora komunalno – bytowego.

Ograniczenia i zakazy dotyczą użytkowników kotłów, pieców oraz kominków na paliwo stałe, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 2. wydzielają ciepło poprzez:
 1. bezpośrednie przenoszenia ciepła lub
 2. bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
 3. bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

PALIWA

Od 1 lipca 2018 roku zakazuje się stosowania:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

INSTALACJE

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego. 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej  https://czystezasady.pl/

Materiały

Plakat uchwała antysmogowa
Ulotka antysmogowa
Uchwała antysmogowa dla Województwa Dolnośląskiego