Ochrona środowiska

Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkować przyjęto trzy  uchwały antysmogowe:

  1. Uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław.
  2. Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk.
  3. Uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji za 2023r. - Zobacz

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych dla gminy Złotoryja :
w 2023r. - ZOBACZ
oraz dla:
- wodociągu Wilków z lutego.2024 - ZOBACZ
- SUW Gierałtowiec - ZOBACZ
- SUW Wilków - ZOBACZ
- Przepompownia Leszczyna - ZOBACZ
- Szkoła Rokitnica- ZOBACZ

Poniżej przedstawiamy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Złotoryja na lata 2015 - 2020 - Zobacz PLAN
Gmina Złotoryja opracowała Plan Usuwania Azbestu, który ma usystematyzować i uprościć czynności mające na celu wymianę i utylizację szkodliwych elementów zawierających azbest.

Dokument "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotoryja" powstał w efekcie ponadgminnego porozumienia Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz władz Gminy Zagrodno, Gminy Pielgrzymka, Gminy Wiejskiej Złotoryja, Miasta Wojcieszów i Miasta i Gminy Świerzawa.