Na terenie gminy Złotoryja zlokalizowane sa następujace obiekty sportowe:
1. Basen w Wilkowie-Osiedle przy Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu.
Basen otwarty o wymiarach niecki 25 m x 13 m, podzielonej na dwie strefy: brodzik o głębokości ok 60 cm i część rekreacyjna o głębokości ok 110 cm. Teren wokół basenu częściowo utwardzony kostką betonową, pozostałe tereny zielone. Basen wyposażony w dwa natryski z brodzikami. 2. Boisko wielofunkcyjne w Lubiatowie.
W 2013 r. przy Gimnazjum w Lubiatowie powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 44 m x 26 m z wydzielonymi wymiarowymi polami do gry w:
1) piłkę ręczną,
2) koszykówkę
3) siatkówkę,
4) tenis ziemny.
Boisko jest wyposażone w sprzęt sportowy do uprawiania w/w dyscyplin.
Obiekt ogrodzony po obwodzie siatką o wysokości 4 m z piłkochwytami za bramkami.
Do boiska wykonano dojścia ciągami pieszymi z kostki betonowej przy których znajdują się ławki.
Boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich chętnych, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
3. Boisko wielofunkcyjne w Rokitnicy.
W 2013 r. przy Szkole Podstawowej w Rokitnicy powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 44 m x 26 m z wydzielonymi wymiarowymi polami do gry w:
1) piłkę ręczną,
2) koszykówkę
3) siatkówkę,
4) tenis ziemny.
Boisko jest wyposażone w sprzęt sportowy do uprawiania w/w dyscyplin.
Obiekt ogrodzony po obwodzie siatką o wysokości 4 m z piłkochwytami za bramkami.
Do boiska wykonano dojścia ciągami pieszymi z kostki betonowej przy których znajdują się ławki.
Boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich chętnych, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
4. Boisko orlik w Wilkowie-Osiedlu.
Gmina Złotoryja posiada kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zrealizowany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Gminny Orlik powstał w Wilkowie-Osiedlu.
Boisko posiada:
- boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wym. 30 x 62m.
- boiska wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wym. 19 x 32m.
Skład kompleksu sportowego uzupełnia budynek sanitarno – szatniowy w systemie modułowym. Dodatkowo z inicjatywy oraz ze środków budżetowych pobliskiej szkoły podstawowej przy boisku zbudowano bieżnię i skocznię do skoków w dal.
Na co dzień w godzinach dopołudniowych z obiektu korzysta młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Po południu boiska udostępniane są wszystkim chętnym osobom. W okresie marzec – listopad na obiekcie zatrudnia się animatorów, posiadających uprawnienia trenerskie, animatora sportu w ramach ministerialnego projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012". Osoby te koordynują korzystanie z boisk, a także zajmują się organizowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnych z opracowywanym comiesięcznie harmonogramem. Harmonogram zajęć zamieszczany jest na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na obiekcie. Kompleksem boisk zarządza w imieniu Gminy Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu.
{gallery}news/2014/galerie_male/sport_orlik_Wilkow{/gallery}
5. Sala sportowa w Gierałtowcu.
W 2012r. przy Szkole Podstawowej w Gierałtowcu powstała sala gimnastyczna i zespół socjalny z blokiem żywieniowym. Z sali korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Lubiatów. Sala udostępniana jest również mieszkańcom gminy i klubom sportowym prowadzącym treningi.
Hala sportowa o wymiarach netto 18 x 30 x 8 m przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z gier zespołowych z możliwością korzystania z dwóch poprzecznych pól gry o wymiarach 8 x 14 m lub z jednego pola do gry o wymiarach nie mniejszych niż 13 x 24 m (przepisowe boisko do piłki koszykowej). Obiekt posiada wyposażenie do gier m. in. w piłkę ręczną, siatkową, koszykową. Sala gimnastyczna posiada zaplecze z szatniami i natryskami oraz zaplecze magazynowe Na sali zamontowano trybuny na ok. 90 osób. 6. Strefy rekreacyjne.
Obiekyt sportowo-rekreacyjny zrealizowany został w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie Gminy Złotoryja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strefy obejmują place zabaw dla najmłodszych oraz boiska: do piłki nożnej i siatkówki – Wilków, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki - Ernestynów, a w Prusicach ze względu na ograniczoną powierzchnię powstało tylko boisko do koszykówki z jednym koszem.
Strefa rekreacyjna w Ernestynowie


Strefa rekreacyjna w Prusicach


Strefa rekreacyjna w Wilkowie