Sport

Na terenie gminy Złotoryja zlokalizowane sa następujace obiekty sportowe:
1. Basen w Wilkowie-Osiedle przy Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu.
Basen otwarty o wymiarach niecki 25 m x 13 m, podzielonej na dwie strefy: brodzik o głębokości ok 60 cm i część rekreacyjna o głębokości ok 110 cm. Teren wokół basenu częściowo utwardzony kostką betonową, pozostałe tereny zielone. Basen wyposażony w dwa natryski z brodzikami.

Na terenie gminy aktywnie działają trzy ogniwa Ludowych Zespołów Sportowych - sekcje piłki nożnej

Oferta realizacji zadania publicznego - [POBIERZ]
Umowa o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - [POBIERZ]
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19a - [POBIERZ]
Uproszczone sprawozdanie art. 19a zadanie publiczne - [POBIERZ]
Wniosek o aneksowanie umowy o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]
Wniosek o wypłatę transzy dotacji na zadanie publiczne - [POBIERZ]
Uchwały i zarządzenia