Linki

Linki do stron internetowych instytucji, organizacji, klubów itp.
Grudzień 2019
Gmina Złotoryja zakończyła realizację zadania pn.”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja” .
Zakres zadania obejmował likwidację 13 źródeł ciepła i wymiany ogrzewania na nowe ogrzewanie ekologiczne. W wyniku realizacji inwestycji przez beneficjentów, ostatecznie do dofinansowania przedstawiono 7 wniosków, w wyniku których zlikwidowano 8 niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 87 877,57
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 29 055,20 PLN
wfos
„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.plListopad 2018

„Budowa-przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiatowie”
Zadanie polegało na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów,
polegającą na rozbudowie istniejących obiektów o nowe elementy,
oraz remoncie części urządzeń, które zwiększą skuteczność prowadzonych procesów oczyszczania ścieków.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania (netto) : 866 799,99 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 648 225,00 PLN
alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
 
Poniżej prezentujemy klika zdjęć z realizacji inwestycji


 
Listopad
2016
Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Złotoryja
W ramach zadania wymieniono 152 lampy rtęciowe na lampy sodowe w czterech miejscowościach Gminy Złotoryja
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 109 149,12 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 44 300,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 22 100,00 PLN

alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Grudzień 2015
Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Złotoryja poprzez zakup i montaż latarni hybrydowych” . Zakres zadania obejmował zainstalowane 11 lamp zasilanych energią wiatru i słońca w miejscowościach Nowa Ziemia, Leszczyna, Wilków, Kopacz, Wysocko, Brennik i Ernestynów.
Punkty oświetleniowe z energooszczędnymi lampami LED są zasilane przez urządzenia o mocy 300 W: turbinki wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne. Wyprodukowana energia elektryczna jest przekazywana do bezobsługowych akumulatorów żelowych, które po zmroku „oddają” energię potrzebną do zasilania lampy w nocy. Lampy zostały ustawione w miejscach, które są znacznie oddalone od sieci energetycznych. Doprowadzenie energii elektrycznej służącej dla oświetlenia ulicznego jest w takich przypadkach nieefektywne i ekonomicznie nieuzasadnione.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 127 723,20 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 51 920,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 25 960,00 PLN

alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.listopad 2014
„Zakup średniego samochodu ratowniczego z autopompą i osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku” Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 250.000,00 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 86 600,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 80 000,00 PLN

alt

 
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl 
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.


 

październik 2014
Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn „Budowa wodociągu wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w Wilkowie-Osiedlu i w Wilkowie, gm. Złotoryja” .
Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż. mieszkańców wsi Wilków oraz Wilków-Osiedle oraz budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. W ramach zrealizowanego Etapu I i IV wybudowano 3364 m sicei wodociągowej oraz 343 m sieci kanalizacji sanitarnej.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 1 138 925,05 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 226 768,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 692 848,00 PLN
Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Złotoryja poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wilków i Wilków-Osiedle. Zadanie przyczyni się do osiągnięcia norm i standardów ochrony środowiska.
                         alt                            
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.grudzień 2013

Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łaźniki”.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowita wartość zadania: 1 097 947,66 PLN
Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 219 500,00 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 439 100,00 PLN
Wartość dofinansowania z NFOŚ i GW: 116 566,00 PLN (umorzenie części pożyczki na wcześniej wykonane zadanie)
Celem głównym projektu jest radykalne poprawienie stanu higieniczno-sanitarnego miejscowości Łaźniki oraz ochrona przed zanieczyszczaniem ściekami gruntu oraz wód powierzchniowych, to jest dopływów rzeki Kaczawy – Prusickiego Potoku i rowów bez nazw. Zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zapewni odprowadzanie większości ścieków bytowych z wsi Łaźniki i oczyszczenie tych ścieków w oczyszczalniach ścieków – jednej lokalnej i trzech przydomowych, które zapewniać będą oczyszczanie ścieków w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami. Zadanie przyczyni się do osiągnięcia norm i standardów ochrony środowiska.
alt                              alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.

JEŚLI KTÓRYŚ Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZY CIEBIE LUB TWOJEJ RODZINY:

> ALKOHOL W RODZINIE
> PRZEMOC W RODZINIE
> PODEJRZEWASZ, ŻE TWOJE DZIECKO PIJE ALBO UŻYWA NARKOTYKÓW

 

MOŻE CI POMÓC GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ALKOHOLIZM  

 

Na całym świecie, a więc i także w Polsce uważa się obecnie alkoholizm za groźną, postępującą chroniczną chorobę. Niestety bardzo wiele ludzi, w tym także alkoholicy wcale nie uważa tego za chorobę, tylko za problem woli.
Mawiają więc- „Przecież jak Ja nie chcę to nie piję” albo „ Przecież nie piłem ostatnio przez dwa tygodnie”.
W każdej chorobie jednak objawy występują ze zmieniającym się nasileniem.

 


 

 

Po czy poznać czy to jest alkoholizm ??

 

 

Najpierw Uwaga! Alkoholik to nie jest ktoś, kto pije codziennie. Pierwszy ważny objaw tej choroby to utrata kontroli nad piciem.

 

 • alkoholik to ktoś, kto jak zacznie pić to „wpada”. Najpierw na dzień, dwa,trzy, a  w miarę postępów tej choroby, na dłużej. Ten objaw jest nieodwracalny- tzn. że nawet jak ktoś nie pije kilka lat i sięgnie po kieliszek, nastąpi nawrót choroby. Leczenie w tej chorobie musi więc prowadzić do całkowitej abstynencji alkoholowej.
 • zaburzenie łaknienia – alkoholik jak pije lub jak trzeźwieje po piciu to nie je.
  Czasami zdarza się, że jest odwrotnie, to znaczy, że je bardzo dużo.
 • zaburzenia pamięci – alkoholik zwykle nie pamięta pewnych fragmentów tego co robił po pijanemu, np. na drugi dzień jak doszedł do domu. Potocznie nazywa się to „urwaniem filmu” i jest bardzo groźnym objawem alkoholizmu.
 • liczne objawy odstawienia alkoholu- czyli tego co dzieje się, kiedy alkoholik trzeźwieje po np. dwu- czterodniowym piciu.

 

Można tu wymienić np. wzmożoną potliwość, leczenie tzw. kaca alkoholem, później narastający, coraz wyraźnieszy niepokój. W późnym alkoholizmie dołącza się drżenie rąk, w końcu nawet mogą wystąpić objawy padaczki, czy halucynacji lub omamów.
Jeśli masz choć dwa objawy z wyżej wymienionych, prawie na pewno jesteś alkoholikiem i powinieneś się leczyć.
Tysiące ludzi na całym świecie uporało się z tą chorobą, wytrzeźwiało na stałe i nie tylko oni mogą teraz codziennie rano z uśmiechem patrzeć w lustro, ale do ich rodzin wrócił spokój i nadzieja.

 

 

Kobieto ! Matko !!

 

 

Pijąc alkohol w czasie ciąży narażasz swoje dziecko na wystąpienie poważnych szkód zdrowotnych spowodowanych działaniem alkoholu, z których najcięższe to zaburzenie rozwojowe (uszkodzenie mózgu ) zwane FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy.

 


 

 

Co może zrobić osoba współuzależniona??

 

 • Nie licz na to, że samo przejdzie. Nie postępujesz tak przy innych chorobach.
 • Poszukaj pomocy dla siebie np. w grupie Al-Anon. Zacznij uczyć się czegoś o tej chorobie.
 • Nie daj sobie wmówić, że to ty jesteś winna ( winny) – nie ponosisz winy jeśli Twój członek rodziny pije.
 • Nie ukrywaj tego faktu, ani nie wstydź się – miliony ludzi w Polsce jest w takiej samej sytuacji.
 • Nie ponoś, na ile to możliwe, konsekwencji jego ( jej) picia i nie pilnuj go (ją) bo i tak nie upilnujesz.
 • Wybierz się do któregoś z miejsc podanych w dalszej informacji.

 

Co robić gdy tata lub mama piją?

 

 • Poszukaj kogoś, komu możesz się zwierzyć z tego, co przeżywasz. Nie wstydź się, miliony dzieci w Polsce ma takie same problemy.
 • Pamiętaj, że na pewno nie jesteś winny temu, że tato lub mama piją,
 • Nie łudź się, że zdołasz ich upilnować, lub że jak coś zrobisz to przestaną.
  Najpradopodobnie piją dlatego,że są chorzy na chorobę zwaną alkoholizmem.
 • Poszukaj informacji o tej chorobie ( internet, ulotki w ośrodkach zdrowia, Urzędzie Gminy itp.)

 

Poszukaj pomocy w którymś z miejsc podanych na końcu tej informacji. Możesz też po prostu napisać.

 


 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

Jeśli alkoholizm jest problemem w Twoim domu, nie musisz już dłużej borykać się z nim w samotności. Poszukaj pomocy.
Możesz złożyć wniosek o zastosowanie tzw. obowiązkowego leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek trzeba złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja u koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi pok.nr 10 tel. 76 87 88 707.(Obecnie koordynatorem jest Bogumiła Chrzanowska).Koordynator zajmie się dalej tą sprawą i powie Ci co możesz zrobić. Zagwarantuje Ci także dyskrecję.

Możesz uzyskać pomoc administracyjno-prawną i psychoterapeutyczną w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, który czynny jest w trzy razy w miesiącu w czwartki, (2 razy w godz. od 8.00 do 10.00 i raz w tygodniu w godz. 14.00-16.00 ) pokój Nr 2 w Urzędzie Gminy Złotoryja al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Informację o pracy punktu w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie tel. 76/ 878 87 707 w godzinach pracy urzędu gminy, informacje te znajdziesz również na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Dzwoniąc pod nr 76/ 878 87 17 w godzinach otwarcia punktu porozmawiasz z terapeutą.

Dyżur w miesiącu czerwcu pełniony jest w dniach 6 i 20 od godz. 8.00 do godz.10.00 i  w dniu 13 od godz. 13.00 do godz. 15.00 (w tym rozmowy telefoniczne tel. 76 8788717 w w/w dniach).
Spotkania z terapeutą w punkcie możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach przyjęć wykazanych powyżej z zachowanie obostrzeń związanych z COVID-19.

Możesz zwrócić się bezpośrednio na Oddział Odwykowy przy Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi ul. Szpitalna 1 tel. 76 877 93 00 –zwłaszcza jeśli problem dotyczy Ciebie. Nawet, gdy nie było aktualnie miejsca, personel Oddziału powie Ci, co możesz zrobić do czasu, aż zwolni się miejsce.
Możesz zwrócić się o pomoc do członków stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Relaks”, który mieści się obecnie na I piętrze, w budynku przy pl. Lotników Polskich 3a w Złotoryi tel. 76 878 60 06 lub 509 12 76 59 . Czynny w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 17.00 - 19.00 . Klub grupuje osoby, które same poradziły sobie z tym problemem oraz ich rodziny. Na pewno przyjmą Cię życzliwie. Oczywiście możesz udać się prywatnie do któregoś z praktykujących psychiatrów i psychologów.
Ponadto:
Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że twoje dziecko pije alkohol lub używa narkotyków ….. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak doradzić rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki …
Zadzwoń ! Ogólnopolska linia telefoniczna POMARAŃCZOWA LINIA 801 14 00 68 telefon dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i młodzieży – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00 . Nie chcesz dzwonić ? to napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W każdym razie samo nic się nie zmieni…. Zacznij działać !!
Uzależnienia behawioralne - www.uzaleznieniabehawioralne.pl
Telefon zaufania dla osób doświadczających problemów z powodu uzależnień behawioralnych 801 889 880. Czynny codziennie, również w weekendy w godzinach: 17:00-22:00.

W imieniu Programu Edukacji i Promocji Zdrowia Fundacji Edukacji Społecznej informujemy, że uruchomiona została bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet. Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.
Konsultanci infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:
- przeżywania silnego stresu,
- obniżonego nastroju, depresji,
- kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,
- trudności wychowawczych,
- problemów w życiu zawodowym,
- nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą,
- uzależnienia,
- doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.
Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się o pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.
Więcej informacji pod linkiem: Link do witryny z wieksza ilościa informacji na ten temat.

   
Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy. Tu znajdziesz pomoc !

W twojej okolicy znajdują się instytucje, organizacje, które mogą Ci pomóc:
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, który czynny jest w trzy razy w miesiącu w czwartki, (2 razy w godz. od 8.00 do 10.00 i raz w tygodniu w godz. 14.00-16.00 ) pokój Nr 2 w Urzędzie Gminy Złotoryja al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Informację o pracy punktu w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie tel. 76/ 878 87 707 w godzinach pracy urzędu gminy, informacje te znajdziesz również na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Dzwoniąc pod nr 76/ 878 87 17 w godzinach otwarcia punktu porozmawiasz z terapeutą.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi al. Miła 4 tel. 76 878 -30 -21 lub 22,

- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja czynny w godzinach pracy GOPS-u 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi al.Miła18 tel. 76/ 878 44 47 ,

- Sąd Rejonowy w Złotoryi – Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kolejowa 3 tel. 76 878 35 19,

- Prokuratura Rejonowa w Złotoryi ul. Miła 14 tel. 76 878 31 51,

- Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 5 tel. 76 81 92 200 lub alarmowy 112, 997 - KPP- dzielnicowi tel. 076 819 - 22 -21 lub 22 / 23,

- Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Legnica ul. Przemysława nr 5, tel. 76 722 18 20 dyżurka (całodobowo),

- Dom Samotnej Matki i Dziecka – Punkt Interwencji Kryzysowej w Ścinawie ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 -67 -25, 535 888 210

- Dom Samotnej Matki – Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Głogowie ul Folwarczna 50 , tel. 76 833 35 00.

Ponadto funkcjonuje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie uzyskasz konsultacje psychologiczne i prawne, wsparcie psychologiczne, -wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej, informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym, a także o możliwościach działań mających na celu poradzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Pogotowie niebieska linia 800 12 00 02 (bezpłatna i całodobowa).

 

 

 


 

 

NARKOTYKI - NARKOMANIA
Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem.
Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać pomóc dziecku je rozwiązać.

 

 

Na co powinieneś zwrócić uwagę:

 

 

Zachowanie
Zwróć uwagę na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoić Cię wszelkie radykalne zmiany w jego sposobie bycia, a zwłaszcza:

 

 • huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • porzucenie dotychczasowych zainteresowań,
 • kłopoty w szkole (słabsze oceny, konflikty z nauczycielami, wagary),
 • izolowanie się od innych domowników,
 • zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów,
 • zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby prywatności
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,
 • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków,
 • zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie,
 • krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami,
 • późne powroty lub nagłe wyjścia z domu,
 • bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad,
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu,
 • powtarzające się zgłaszanie przez dziecko zagubień lub kradzieży przez rówieśników drobnych sum pieniędzy,
 • kłopoty z koncentracją,
 • zmiany w porach spania,
 • nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie nawet niepowodzenia.

 

Wygląd zewnętrzny

 

 • nowy styl ubierania się,
 • szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy,
 • przewlekły katar, krwawienie z nosa,
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,
 • przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice nie reagujące na światło,
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa,
 • brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny,
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania,
 • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka".

 

Narkotyki lub przybory do ich używania

 

 • fifki, fajki, bibułki papierosowe
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem
 • kawałki opalonej folii aluminiowej, łyżka
 • znaczki, białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami
 • leki bez recepty
 • tuby, słoiki, foliowe torby z klejem
 • igły, strzykawki

 

UWAGA!

 

 • Nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się pojawić.
 • Dopiero pojawienie się kilku z wymienionych objawów może wskazywać na narkotyki.
 • Jest mało prawdopodobne, żeby wszystkie objawy wystąpiły jednocześnie.
 • Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są bardziej widoczne, wynikają z utraty kontroli nad braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko przedawkowania i śmierci.

 

Tzw. test oczny
    Dzieci, zwłaszcza w początkowej fazie uzależnienia, starają się maskować. Ukrywają narkotyki i przybory do ich zażywania. Wietrzą często swój pokój, używają kadzidełek, odświeżaczy. Zdradzają je jednak oczy.
    Jako rodzice musimy zwracać uwagę na oczy swojego dziecka. One powiedzą nam wiele.
Obserwacja ogólna oczu (w warunkach oświetlenia pokojowego).
Jeśli zauważysz u swojego dziecka:

 

 • zaczerwienienie spojówek,
 • łzawienie,
 • opadnięcia powieki (zakrywa od góry więcej niż 2 mm rogówki),
 • zaczerwienienie brzegów powiek,
 • nadmierne rozszerzenie źrenicy (średnica ponad 6 mm),
 • nadmierne zwężenie źrenicy (średnica poniżej 3 mm),

 

    Może to być sygnał, że w grę wchodzić mogą narkotyki. Ostrzeżeniem może być również używanie przez Twoje dziecko kropli do oczu (jeśli wiesz, że ma zdrowe oczy). Młodzi często w ten sposób maskują ww. objawy "brania".

 

 

Gdzie szukać pomocy ?

 

Gdzie szukać pomocy ? Placówki pomocowe w najbliższej okolicy dla osób z problemem narkotykowym:

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, który czynny jest w trzy razy w miesiącu w czwartki, (2 razy w godz. od 8.00 do 10.00 i raz w tygodniu w godz. 14.00-16.00 ) pokój Nr 2 w Urzędzie Gminy Złotoryja al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Informację o pracy punktu w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie tel. 76/ 878 87 707 w godzinach pracy urzędu gminy, informacje te znajdziesz również na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Dzwoniąc pod nr 76/ 878 87 17 w godzinach otwarcia punktu porozmawiasz z terapeutą.

Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii „Pro-Maind” Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia ul. Kwiska nr 1, 59-500 Złotoryja, wejście B
(obiekt SP.ZOZ – Przychodnia Rejonowa).

Rejestracja w godzinach otwarcia poradni osobiście lub telefonicznie nr 537 977 317 . Poradnia czynna jest:
- w poniedziałki od godz. 14.00 do 20.00 - od godz. 17.00 przyjmuje lekarz psychiatra,
- w czwartki od godz. 10.00 do 19.00 spotkania grupowe dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
- w piątki od godz. 9.00 do 13.00.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Zaburzeń Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych 59-500 Złotoryja ul. Szpitalna 9 tel.: (76) 877-93-00 fax: (76) 877 93 30 Ustalanie przyjęć na oddział w godz. 11.30 do 12.30 tel. 76/877 93 28

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR” ul. Chojnowska 81 budynek A 59-220 Legnica tel.: 76 723 72 27 / 76 723 72 57 lub napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Leczenia ,Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach MONAR ul. Czerwony Dworek nr 5 , w sprawach przyjęć dzwonić tel. 600 55 18 64 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W każdym razie samo nic się nie zmieni…. Zacznij działać !!