Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Złotoryja w drugim półroczu 2023r. - Zobacz szczegóły