Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złotoryja na lata 2023-2030 - Zobacz całość
Załączniki