Granty PPGR
Gmina Złotoryja zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Monitowanie odbywa się poprzez składanie oświadczenia w określonym terminie (ostatni kwartał 2023r. i 2024r), zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - Zobacz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego ucznia - Zobacz

Granty PPGR logo