Gmina Złotoryja jest organem prowadzącym dla Szkół Podstawowych w: Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu, które z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa stały się szkołami ośmioklasowymi. Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dn.30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do struktury Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu włączone zostało Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu, a do struktury Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu włączone zostało Gimnazjum w Lubiatowie. Klasy gimnazjalne funkcjonowały do końca roku szkolnego 2018/2019. We wszystkich szkołach podstawowych znajdują się również punkty i oddziały przedszkolne.
Podstawowe dane:
Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.spgieraltowiec.edupage.org , tel. 76 8781 523 Dyrektorem szkoły jest Pani Dorota Wilk
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://sprokitnica.edupage.org/, tel. 76 8783 122 Obowiązki Dyrektora szkoły jest Katarzyna Kądzielska
Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.spwilkow-osiedle.edupage.org, tel. 76 8783 272 Dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Buzała

Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/83/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. z dniem1 września 1999r, przekształcono Szkołę Podstawową w Gierałtowcu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI.
Od 1 września 1999r. utworzono Zespół Szkół w Gierałtowcu ( uchwała nr VII/88/99 z dnia 15 marca 1999r.) w skład którego weszła:
> Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu (utworzone uchwałą nr VII/82/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
> Gimnazjum w Gierałtowcu (utworzone uchwałą nr VII/823/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
Po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Gierałtowcu ( z dniem 1 września 2001r. uchwała nr XXIV /284/2001r. Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 lutego 2001r.) Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu działa jako samodzielne jednostka organizacyjna.
Z dniem 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do szkoły zostało włączone Gimnazjum w Lubiatowie. Klasy gimnazjalne II i III kontynuują tutaj naukę do czasu jej zakończenia, tj do 31.08.2019r.
Aktualnie obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok.
Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://spgieraltowiec.edupage.org/ Dyrektorem szkoły jest Pani Dorota Wilk. Tel. 76 8781523

Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rokitnicy Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/85/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. przekształcono Szkołę Podstawową w Rokitnicy o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI(z dniem 1 września 1999r.).
Z dniem 1 września 2017r. SP w Rokitnicy z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową.
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kopacz, Kozów, Łaźniki, Rokitnica, Rzymówka, Wysocko.
Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://sprokitnica.edupage.org/l Dyrektorem szkoły jest Katarzyna Kądzielska. Tel. 76 8783122

Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/86/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. z dniem 1 września 1999r, przekształcono Szkołę Podstawową w Wilkowie-Osiedlu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI.
Od 1 września 1999r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu została połączona wraz z Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu w Zespół Szkół w Wilkowie-Osiedlu ( uchwałą nr VII/89/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
Jako samodzielna jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu ponownie działa od dnia 1 września 2001r. w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół uchwałą nr XXIV/284/2001 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 lutego 2001r.
Z dniem 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do szkoły zostało włączone Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu. Klasy gimnazjalne II i III kontynuują tutaj naukę do czasu jej zakończenia. Aktualnie obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Jerzmanice-Zdrój, Leszczyna, Prusice, Sępów, Nowa Ziemia, Wilków, Wilków-Osiedle.
Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: http://www.spwilkow-osiedle.edupage.org/ Dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Buzała Tel.76 8783272