Urząd Gminy

  • Urząd Gminy ( Liczba artykułów: 9 )
    Dane tele-adresowe Urzędu, władze, stanowiska, wykaz jednostek organizacyjnych, przetargi itp.
  • Gospodarka i inwestycje ( Liczba artykułów: 6 )
    W dziale tym znajdziemy strategię rozwoju gminy, plany inwestycyjne, plany rozwoju itp, a także wykaz podmiotów gospodarczych oraz oferty inwestycyjne.
  • Stanowiska ( Liczba artykułów: 5 )
    Dział zawiera podzial stanowisk i schemat organizacyjny urzędu.
  • Zagospodarowanie przestrzenne ( Liczba artykułów: 1 )