Wykaz jednostek organizacyjnych:

  1. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdrój.
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z zsiedziba w Wilkowie-Osiedlu.
  3. Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu.
  4. Szkoła Podstawowa w Rokitnicy.
  5. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu.
  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.
  7. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu.