Poniżej prezentujemy ujednolicony tekst Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja. Strategia została przyjęta uchwałą XLIV/414/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.

Pobierz plik pdf
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030

Strategia - Pobierz plik pdf
Zaktualizowane tabele do strategii: Tabela nr 33 i Tabela nr 34

 1. Analiza strategii gminnych w podziale na powiaty Załącznik - Pobierz plik pdf
2. Analiza potencjalnego oddziaływania na środowisko - Pobierz plik pdf