Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja określa Uchwała Rady Gminy Złotoryja Nr LXI/573/2023 z dnia 27 października 2023r. Poniżej znajdują się do podbrania odpowiednie pliki.
Ujednolicony tekst studium do pobrania (plik pdf) - Pobierz