Gmina Złotoryja Aktualności


Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów

 
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach III edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.999.960,00zł. Nabór skierowany był do gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina złożyła dwa wnioski w naborze na: Remont drogi powiatowej w m. Ernestynów – wniosek do 5 mln zł oraz na „Budowę świetlicy wiejskiej w Podolanach”- wniosek do 2 mln. W tej edycji przydzielono nam środki z wyższej puli i zostaną one przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Remont obejmuje drogę powiatową nr 2617D relacji Gierałtowiec – dr wojewódzka Nr 364 na długości ok. 2,8 km. Przedmiotem inwestycji jest również budowa chodnika wzdłuż części remontowanej drogi o dł. ok. 0,5km wraz z budową oświetlenia ulicznego z energooszczędnym oświetleniem LED.

Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład

 
voucher polski lad 2
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach II edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4 999 850,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Złotoryja

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle

 
voucher polski lad 1
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 9 025 000,00. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle. To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Wilkowa-Osiedla i Gminy Złotoryja.
W dniu 22.06.2022 zawarto umowę na realizację inwestycji z firmą TECH-MET Sp. z o.o.
Planowana data zakończenia inwestycji 30.06.2024

Brak wody - Gierałtowiec, Brennik, Lubiatów

 
W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości GIERAŁTOWIEC, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 04.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, BRENNIK, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ.
Przewidywany powrót wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ około godz. 12:00. Natomiast w miejscowości BRENNIK około godz. 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnosląskiego nr I-Pe-8/19 ustalajacej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii 400kV Mikułowa-Czarna". - Zobacz obwieszczenie.

Utrudnienia w ruchu - droga Rokitnica – staw osadowy

 

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 2 sierpnia br. robotami budowlanymi związanymi z modernizacją drogi Rokitnica – staw osadowy możliwe będą utrudnienia w ruchu. Ewentualny objazd zalecany jest przez Prusice.

Brak wody - Kozów, Rokitnica, Kopacz, Wysocko i Rzymówka

 
W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości ROKITNICA, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 01.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody do godziny 9:00 do godz. 12:00, w miejscowościach: ROKITNICA, KOPACZ, KOZÓW, WYSOCKO i RZYMÓWKA.
Za utrudnienia przepraszamy

Syreny ostrzegawcze - trening systemu wczesnego ostrzegania 01.08.br.

 
Wójt Gminy Złotoryja informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r. w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłoszenie alarmu) trwający 1 min.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 
logo ppgr Od 1 sierpnia br. w pok. Nr 2 (parter) budynku Urzędu Gminy Złotoryja rozpocznie się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Komputery będą wydawane wyłącznie Wnioskodawcom (rodzic, opiekun prany, pełnoletni uczeń). Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka, dla którego było składane oświadczenie.
Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać będzie się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.

Czytaj więcej: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Harmonogram przekazywania laptopów

 
Harmonogram przekazywania laptopow

Podkategorie


  • Linki ( Liczba artykułów: 2 )
    Linki do stron internetowych instytucji, organizacji, klubów itp.