Gmina Złotoryja

Zmiany studium - wyłożenie.

 
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Łaźniki dostepnę są do wgladu tutaj. Uwaga, plik wielkości ponad 100MB.
 
covid 01032021