Gmina Złotoryja

Usuwanie azbestu - informacje

 

Gmina Złotoryja przystępuje do przygotowania projektu polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu azbestu na terenie gminy. Pozbycie się szkodliwego dla zdrowia azbestu pokrywającego dachy budynków jest poważnym problemem wielu właścicieli nieruchomości.
Prace takie może wykonać jedynie specjalistyczna firma.
Przystępując do projektu Gmina chce pomóc właścicielom nieruchomości zmierzyć się z tym problemem.
Istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie pokrycie 50% kosztów inwestycji (dofinasowanie nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego).
Z uwagi na krótki termin wyznaczony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zainteresowani w/w programem winni złożyć deklarację przystąpienia do programu usuwania azbestu w terminie do dnia 18 czerwca 2021r.
Deklaracje dostępne są w formie elektronicznej - poniżej. Druki deklaracji są również wyłożone w korytarzu przy wejściu głównym Urzędu Gminy Złotoryja Al. Miła 4 (na półce za urną na pocztę).
UWAGA! Termin wykonania zadania nie może przekroczyć terminu 15 października 2021r.

Deklaracja
Informacja