Gmina Złotoryja

Oferta na realizację zadania publicznego

 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "SiaDkarska Złota Gwiazdka". Podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie: KKS "REN-BUT" Złotoryja. Termin składania uwag do oferty: 23.05.2023r. - Zobacz ogłoszenie