Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Zawiadamia się, że w dniu 23 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 alt
w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja,
odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
4. Informację o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu za 2009 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  ⇒1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja.
  ⇒2) planów pracy Komisji Rady Gminy Złotoryja,
  ⇒3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja,
  ⇒4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  ⇒5) uzupełnienia oddziałów przedszkolnych o inne formy wychowania przedszkolnego,
  ⇒6) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
  ⇒7) zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Nasza wieś czysta i zadbana".
6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus