Gmina Złotoryja

Konkurs "Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011"

 
Fundacja Wspomagania Wsi
Ogłasza konkurs dotacyjny realizowany
we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców
„Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011”
czyli
jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin
i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych
i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych.