Odnowa Wsi Dolnośląskiej

 
Styczeń 2015

31 stycznia we wsi Gierałtowiec odbyło się wspólne kolędowanie mieszkańców. Poniżej kilka fotografii z tej wesołej wizyty:Kwiecień 2014
Sprawozdanie z działań odnowy wsi - Pobierz tutajGrudzień 2012
W niedzielę 16 grudnia w kompleksie pałacowym w Krotoszycach odbył się VI Jarmark Bożonarodzeniowy. Patronat honorowy nad Jarmarkiem objęli poseł Robert Kropiwnicki, wicemarszałek województwa Jerzy Łużniak oraz starostowie trzech powiatów: jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego, a organizatorem było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Na VI Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym wśród prawie 50 wystawców stołów wigilijnych nie zabrakło Grup Odnowy z terenu naszej gminy. Swoje bożonarodzeniowe stoły zaprezentowały sołectwa z Gierałtowca, Ernestynowa, Wilkowa, Pyskowic a także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Lubiatów. Podczas Jarmarku odbyły się dwa konkursy na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Miło nam poinformować, że spośród tylu wystawców w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” wyróżniono na V miejscu Grupę Odnowy Wsi Wilków oraz na VIII miejscu Grupę Odnowy Wsi Pyskowice. W konkursie na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego” na VI miejscu wyróżniono Grupę Odnowy Wsi Ernestynów.


Lipiec 2011r
Gmina Złotoryja przystąpiła do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W ramach konkursu złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji pn ”Remont świetlicy w Pyskowicach” . Zadanie znalazło się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”


Grudzień 2010r.
Na IV Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się 12 grudnia 2010r. w Krotoszycach w śród trzydziestu wystawców stołów wigilijnych nie zabrakło Grup Odnowy z terenu naszej Gminy. swoje bożonarodzeniowe stoły zaprezentowały sołectwa z Gierałtowca, Ernestynowa i Rokitnicy. Podczas Jarmarku odbyły się dwa konkursy na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Miło nam poinformować, że Grupa Odnowy Wsi z Rokitnicy zajęła IV miejsce w konkursie na najpiękniejsze stanowisko, a domek z piernika Pani Beaty Paździor – lidera Grupy Odnowy Wsi z Ernestynowa. Zdobył I miejsce na „Pamiątkę świąteczną Górala Kaczawskiego”


alt

Stół Bozonarodzeniowy grupy odnowy wsi z Gierałtowca


alt

Stół Bozonarodzeniowy grupy odnowy wsi z Rokitnicy


alt

Stół Bozonarodzeniowy grupy odnowy wsi z Ernestynowa


alt

Chatka piernikowa Pani Beaty Paździor z Ernestynowa - (palce lizać :)
 

ZAKŁADKI :